Vreugde en Actie

 

 

 

                        Vreugde en Actie

De spontane vreugde, die uitgaat van een waardig
gedrag, wekt gezondheid en welzijn op.

De mens die met voldoening zijn plichten vervult
en moeilijke situaties kan omvormen door ze kleur
en schoonheid te geven, overwint belemmeringen
en maakt het mogelijk iedere onderneming te
doen slagen.

Op deze manier leidt de vreugde tot een positieve
kijk op het leven, die zich verrijkt met schatten van
innerlijke vrede van onschatbare waarde.

Leven moet een hymne van jubel zijn voor allen die
zich op aarde voortbewegen.

De kans om je spiritueel te ontwikkelen, kan
worden beschouwd als een grote zegening, die
enkel een vreugdevol en erkentelijk gedrag tot
uitdrukking kan brengen in de vorm van
dankbaarheid.

Wat je ook doet, realiseer het met vreugde. Plaats
sterren van hoop in je hemel van beproevingen en
wees verheugd met de ontwikkeling die je
doormaakt.

Open jezelf voor andere harten die hunkeren naar
vrienden en vergroot je kring van kameraden, door
de aangename gevoelens van het leven op hen
over te brengen.

Iedere actie die is geïnspireerd door vreugde,
wordt makkelijker om uit te voeren en omgeven
door een schittering van het goede.
Niet altijd is het feit op zich het grote probleem,
maar de geestesgesteldheid van degene die dit het
hoofd moet bieden.

Leg het gevoel van vreugde in je acties en ze zullen
schitteren, anderen aantrekken, die blij zullen zijn
om je te kunnen helpen, bij je te zijn, deel te nemen
aan jouw opdrachten.

Het Evangelie is Goed Nieuws van vreugde, want
het leert de pijn en de schaduw van de melancholie
te overwinnen, en het verduidelijkt het enigma van
de dood.

Wees vandaag blij, zoals in al je andere dagen, toon
dankbaarheid aan God omdat je leeft.