Inleiding

De belangrijkste missie van de Medisch Spiritistische Verenigingen is het overbruggen van de grote kloof tussen Geneeskunde en Spiritualiteit. In de afgelopen twee decennia zijn wij getuige geweest van een grote vooruitgang van de studie van de bewustzijn-lichaam-geest benadering, die een groeiende  aandacht krijgt in binnen- en buitenland. En dit onder alle lagen van de bevolking. Dit heeft geleid tot een toegenomen belangstelling van het grote publiek voor een steeds meer integrale aanpak, voorheen bekend als Alternatieve Geneeskunde. Omdat deze aanpak  meestal in combinatie met de traditionele geneeskunde wordt toegepast, werd de naam veranderd in Complementaire Geneeskunde. Meer recent, heeft de meerderheid van de medische scholen in de Verenigde Staten deze praktijken opgenomen in hun curriculum als “Discipline Integratieve Geneeskunde”, dat een holistische benadering van de behandeling centraal stelt.

Het aantal wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd op het gebied van spiritualiteit en gezondheid, is in de afgelopen twee decennia toegenomen.Tegelijkertijd hebben wij de ontwikkeling van verschillende Academische centra en belangengroepen, gewijd aan de studie van spiritualiteit toegepast op de klinische praktijk, zien groeien. Homeopathie, Chinese en Ayurvedische geneeskunde, evenals verschillende vormen van meditatie en andere holistische behandelmethoden, worden toegepast in Integratieve Geneeskunde en worden vaak samen met de traditionele geneeskunde opgenomen in therapeutische benaderingen. Echter, het concept van de Geest en de relatie met het lichaam, zeer goed bestudeerd in de boeken uitgegeven door Allan Kardec en later door Francisco Candido Xavier (Spiritueel auteur Andre Luiz), ontbreekt nog vaak grotendeels binnen de disciplines  van de Integratieve Geneeskunde. De eerste stap op weg naar het vullen van dit gat was de publicatie van een artikel door een wetenschappelijk tijdschrift, waaruit blijkt dat de kennis over de pijnappelklier van de Geest Andre Luiz was voorafgegaan aan de ontwikkeling van inzichten op dit gebied door wetenschappers.

Daarom kunnen wij gelukkig zeggen dat de kloof tussen geneeskunde en spiritualiteit langzaam maar zeker steeds smaller wordt.In dat opzicht erkennen wij het onvermoeibare werk in de afgelopen tientallen jaren van Dr. Marlene Nobre, voormalig voorzitter van de Braziliaanse en Internationale Medisch Spiritistische Verenigingen, door het geven van lezingen over de hele wereld en het schrijven van artikelen. Ook zorgde zij voor publicaties en initiatieven die de weg vrijmaakten om de brug tussen Geneeskunde en Spiritualiteit steviger te maken. Dr. Marlene Nobre is enkele jaren geleden teruggekeerd naar de geestenwereld, maar wij willen deze missie van haar altijd een warm hart toegedragen en samen met u enthousiast blijven omarmen, stimuleren en ontwikkelen.

Vanuit deze gedachte zijn wij blij om het 2e Seminar over Geneeskunde en Spiritualiteit aan te kondigen, dat zal worden gehouden in de Conferentiezaal van de Boomkerk (H.Franciscus van Assisi), Admiraal de Ruijterweg 406, 1055 ND Amsterdam op 29 Oktober 2019. Het zal ons een groot genoegen zijn u daar te mogen ontvangen.

Namens de Nederlandse Raad voor het Spiritisme (NRSP) en de Internationale Medisch Spiritistische Vereniging, nodig ik u uit om samen met ons dit belangwekkende seminar handen en voeten te geven.

Sonia Q. Doi, M.D., Ph.D.
Voorzitter
International Medical Spiritist Association

logo4LogoAMEI