Organisatie

Dit seminar wordt gedragen door vrijwilligers van organisaties die geen winstoogmerk hebben en geen subsidie krijgen in welk vorm dan ook maar geheel gefinancierd worden door hun leden. Ook onze sprekers werken op vrijwillige basis mee. Zij vragen geen vergoeding voor de lezingen die zij verzorgen en de uren die zij besteden aan bijvoorbeeld voorbereiding en reizen. Vaak betalen zij zelf een deel van hun reis- en verblijfkosten.

Deze sprekers doen dit werk op deze basis omdat zij de overtuiging hebben dat zij op deze manier onze maatschappij van dienst kunnen zijn door hun kennis en ervaring met ons en, vooral, met hun collega’s artsen, wetenschappers en therapeuten te delen. Dit met het oog op een betere wereld, waar ieder mens een volwaardig leven kan hebben in vrede met elkaar en voor het behoud van ons meest kostbare goed: het leven, onze aarde, een gezonde natuur en gezonde mensen van lichaam en geest.

Dit congres wordt georganiseerd door een samenwerking van de volgende organisaties:

Internationale Medisch-Spiritistische Vereniging (AME Internacional)

De Medisch-Spiritistische Vereniging (AME) heeft als missie het opvullen van de leegte tussen geneeskunde en spiritualiteit. Zij bestaat uit artsen die naast hun dagelijkse werk streven naar een geïntegreerde visie op de behandeling van hun patiënten, om hen lichamelijk, emotioneel en spiritueel gezond te maken. Daarom bestuderen, onderzoeken, promoten, praktiseren en ondersteunen ze een geïntegreerde aanpak van de geneeskunde, gebaseerd op feiten en de meest recente wetenschappelijke gegevens.

Nederlandse Raad voor het Spiritisme

De Nederlandse Raad voor het Spiritisme heeft als missie een bijdrage te leveren aan de opbouw van een maatschappij waar rechtvaardigheid, broederschap, respect en liefde heersen. Een maatschappij waar alle mensen, ongeacht etnische achtergrond, nationaliteit, geloofsovertuiging, herkomst, seksuele voorkeur, intellectueel of materieel vermogen, enzovoorts, gelijke mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen tot een gelukkige mens.

“Wetenschap zonder religie is kreupel. Religie zonder wetenschap is blind.”

Albert Einstein

LogoAMEI