Gebed

Het gebed is de goddelijke beweging van de spiegel van onze ziel op het pad van de hogere sfeer, om haar de grootsheid te laten zien. Laten we hier verwijzen naar het levende beroep dat de geest doet op de Hemelse Machten, zowel in woordelijke ormuleringen als in de stille boodschap van de vibratie.

Laten we ons het beeld voorstellen van een spiegel gericht op de zon, die de schittering afleidt in de richting van het ravijn.

Dit is in essentie de functie van het gebed, zoeken naar de Goddelijke Liefde door de straling ervan te richten op de valleien van onwetendheid en lijden, van ellende en haat, die zich nog over de wereld uitstrekken.

Geleidelijk, van de simpelste wens, uitgedrukt door de laagste wezens, tot de goddelijke verheerlijking van de engelen, niets gebeurt op Aarde zonder de impuls van de aspiratie die richting geeft aan de passen van alle schepsels…

In het cyclopische lichaam van de planeet, is het gebed de beweging die hem handhaaft in het kosmische web; in de oceaan is dit het fenomeen van de getijden, waarin de wateren streven naar het grote evenwicht. In de plant is dit de fototaxische roep of de wens waarmee de vegetatie zich opricht naar het licht, waarmee die de principes in zich opneemt; in het dier is dit het instinct, in de gewone mens de natuurlijke concentratie voor ieder bouwwerk op de menselijke weg.

De leraar die de onderwijsplanning maakt, de dokter die zich concentreert op de studie om een bepaalde ziekte te genezen, de administrateur die de uitvoering van een of andere dienstverlening programmeert, de ingenieur die zich verdiept in de bereiding van een plant voor een bepaald werk, gebruiken de processen van het gebed, reflecterend met het eigen verstand op de doeleinden van het onderwijs en de wetenschap van het genezen, op de wetgeving en op de vooruitgang, die stromen op het onzichtbare vlak, op de kenmerken van abstracte beelden, voordat ze zich nadrukkelijk aan de wereld tonen.

Bidden is zich identificeren met de grootste bron van macht van het hele Universum, het absorberen van alle voorbehoud en het uittekenen van de wetten van permanente vernieuwing die regeren over de fundamenten van het leven.

Het gebed geeft een impuls aan de verborgen energieën van het hart, ze bevrijdend met de beelden van onze wens, door middel van de levende en plastische kracht van de gedachte, beelden die, als ze opstijgen naar de Hogere Sferen, raken aan de zichtbare of onzichtbare intelligentie die ons omringt, waardoor we gewoonlijk de antwoorden ontvangen van het Goddelijk Plan, aangezien de Algoede Vader zich gelijkmatig manifesteert door de kinderen die goed doen.

De wil die bidt raakt het hart dat voelt, verlichtende reflexen producerend waardoor de Geest zich in stilte terugtrekt, in de vorm van inspiratie en intieme hulp, de toevloed van Goddelijke Boodschappers die hem voorgaan op het evolutieve gebied, vernieuwen bij hem de emotie en de idee, zodat hij zijn eigen bestaan perfectioneert. Met het gebed beschikken we over het hoogste systeem van interactie tussen Hemel en Aarde.

Door middel van de Goddelijke weg van het gebed, vraagt het schepsel de bescherming van de Schepper en de Schepper antwoordt het Schepsel met het onweerstaanbare principe van de spirituele reflectie, zijn Eeuwige Armen naar hem uitstrekkend, opdat het oprijst uit de dalen van het gefragmenteerde leven naar de toppen van het Zegevierende Leven.

Uit hfdst. 26 van het boek ‘Gedachte en Leven’ van Emanuel,werk gepsychografeerd door het medium Francisco Cândido Xavier

 

www.nrsp.nl – info@nrsp.nl