Inleiding

  8e Nederlandse Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit

U bent van harte welkom!

Zaterdag, 28 oktober 2017
9:00 tot 17:30

Uitgebreide informatie hierover zullen wij binnenkort bekendmaken.

 

Sonia

De belangrijkste missie van de Medische Spiritistische Verenigingen is om de grote kloof tussen Geneeskunde en Spiritualiteit te overbruggen.

In de afgelopen twee decennia zijn wij getuige geweest van een grote vooruitgang in de richting van de studie van de bewustzijn-lichaam-geest benadering, die een groeiende aandacht krijgt in binnen- en buitenland. En dit onder alle lagen van de bevolking. Dit heeft geleid tot een toegenomen belangstelling van het grote publiek voor een steeds meer integrale aanpak, voorheen bekend als Alternatieve Geneeskunde. Omdat deze aanpak meestal in combinatie met de traditionele geneeskunde wordt toegepast, werd de naam veranderd in Complementaire Geneeskunde. Meer recent, heeft de meerderheid van de medische scholen in de Verenigde Staten deze praktijken opgenomen in hun curriculum als “Discipline Integratieve Geneeskunde” dat een holistische benadering van de behandeling centraal stelt. Het aantal wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd op het gebied van spiritualiteit en gezondheid, is in de afgelopen twee decennia toegenomen. Tegelijkertijd hebben wij de ontwikkeling van verschillende Academische centra en belangengroepen, gewijd aan de studie van spiritualiteit toegepast op de klinische praktijk, zich zien ontwikkelen. Homeopathie, Chinese en Ayurvedische geneeskunde, evenals verschillende vormen van meditatie en andere holistische behandelmethoden, worden toegepast in Integratieve Geneeskunde en worden vaak samen met de traditionele geneeskunde opgenomen in therapeutische benaderingen. Echter, het concept van de Geest en de relatie met het lichaam, zeer goed bestudeerd in de boeken uitgegeven door Allan Kardec en later door Francisco Candido Xavier (Spirituele auteur, Andre Luiz), ontbreekt nog vaak grotendeels binnen de disciplines van de Integratieve Geneeskunde. De eerste stap op weg naar het vullen van dat gat was de publicatie, door een wetenschappelijk tijdschrift, van een artikel waaruit blijkt dat de informatie over de pijnappelklier door de Geest Andre Luiz was voorafgegaan aan de ontwikkelingen van inzichten in dit werkveld door wetenschappers.

Daarom kunnen wij gelukkig zeggen dat de kloof tussen geneeskunde en spiritualiteit langzaam maar zeker steeds smaller wordt. In dat opzicht, erkennen wij het onvermoeibare werk van Dr. Marlene Nobre, voormalig voorzitter van de Braziliaanse en Internationale Medische Spiritistische Verenigingen, in het geven van lezingen, het schrijven van artikelen over de hele wereld in de afgelopen tientallen jaren. Ook zorgt zij voor publicaties, en het bevorderen van gebeurtenissen die de weg vrijmaakten om de brug tussen Geneeskunde en Spiritualiteit sterker te maken. Dr Marlene Nobre is vorig jaar teruggekeerd naar de geestenwereld, maar wij willen deze missie door haar altijd een warm hart toegedragen, samen met u enthousiast blijven omarmen, stimuleren en ontwikkelen.

 

Sonia Q. Doi, M.D., Ph.D.
Voorzitter
International Medical Spiritist Association

Tot dan!

LogoAMEIseparador (1)

Uitnodiging

Het 7e Nederlandse Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit gaat over thema’s die verstand, lichaam en geest samenbrengen.

De integrale geneeskunde, die de patiënt als geheel beschouwt, wint terrein. Veel praktijken die voorheen als holistisch werden beschouwd, worden vandaag de dag opgenomen in de traditionele geneeskunde en in combinatie hiermee aanbevolen in therapeutische benaderingen.

Dit congres over geneeskunde en spiritualiteit brengt de laatste informatie over studie en praktijk van actuele thema’s, die in algemene zin de kwaliteit van het leven van vandaag benaderen.

Namens de Nederlandse Raad voor het Spiritisme (NRSP) en de Internationale Medisch-Spiritistische Vereniging bent u uitgenodigd om samen met ons aan deze bijeenkomst deel te nemen, niet alleen bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg, maar voor iedereen op zoek naar een gezonder, evenwichtiger en gelukkiger leven.

Met dat in gedachten, zijn wij blij om het 7e de Nederlandse Congres over Spiritualiteit en Geneeskunde aan te kondigen, dat zal worden gehouden in de Theaterzaal van het Florence Woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 62, 2285CH Rijswijk, op 5 november 2016. Het zal ons een groot genoegen zijn u daar te mogen ontvangen.

Namens de Nederlandse Raad voor het Spiritisme (NRSP) en de Internationale Medische Spiritistische Vereniging, nodig ik u uit om samen met ons dit belangwekkende congres handen en voeten te geven.

logo4